Otwórz iKonto Biznes
w Alior Banku S.A. i odbierz

nawet do

1500 zł

od alior banku 1

+

300 zł

od bankier.pl 2

 1. 1
  Zarejestruj się
  w promocji
 2. 2
  Do 7.06.2021 r.
  włącznie złóż wniosek
  o iKonto Biznes
 3. 3
  W ciągu 30 dni
  podpisz umowę
  (do 7.07.2021 r. włącznie)
 4. 4
  W ciągu 60 dni spełnij
  warunek aktywności
  (do 6.09.2021 r. włącznie)
 5. 5
  Do 30.09.2021
  powiadomimy Cię
  o przyznaniu premii 300 zł

Zmiana hasła

1 Otwórz rachunek firmowy iKonto Biznes Alior Banku S.A. i aktywnie z niego korzystaj. Za wybrane czynności wypłacimy Ci premię. Przez 12 miesięcy możesz otrzymać nawet 1500 zł premii - po 125 zł w każdym miesiącu. Bank przyznaje Premię za określone transakcje i czynności wykonywane przez Uczestnika Promocji z Rachunku Uczestnika. Szczegółowa lista transakcji i czynności znajduje się w Regulaminie promocji „1500 zł dla firm” dla Posiadaczy Rachunku iKonta Biznes lub Rachunku 4x4 - edycja III

2 Warunkiem otrzymania premii w wysokości 300 zł od Bankier.pl jest dokonanie rejestracji w promocji „Zgarnij Premię z iKontem Biznes Alior Banku – 10 edycja” i złożenie wniosku o iKonto Biznes poprzez stronę aliorbank10.zgarnijpremie.pl. W trakcie składania wniosku należy wyrazić zgodę na ujawnienie Organizatorowi informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie potwierdzenia faktu zawarcia umowy o prowadzenie iKonta Biznes w Alior Banku. Następnie należy podpisać w ciągu 30 dni od przesłania wniosku umowę o prowadzenie iKonta Biznes w Alior Banku (nie później niż do 7.07.2021) i w okresie 60 dni od zawarcia umowy na iKonto Biznes (nie później niż do 6.09.2021) dokonać wpłaty na konto o łącznej wartości 500 zł. Po zakomunikowaniu Uczestnikowi przyznania premii należy w terminie pięciu (5) dni roboczych podać niezbędne dane Uczestnika oraz prawidłowy numer aktywnego rachunku iKonta Biznes uruchomionego w ramach Promocji, na który zostanie wypłacona premia.

3 Miesięczna opłata za korzystanie z karty do iKonta Biznes wynosi 0 zł pod warunkiem wykonania przez klienta i rozliczenia przez Bank co najmniej 4 transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu, liczone od każdej wydanej karty indywidualnie. Opłata jest pobierana od kart ze statusem "Aktywna". W przypadku niespełnienia ww. warunku naliczona zostanie opłata za korzystanie karty w wysokości 8 zł.

4 Opłata 0 zł za przelewy transgraniczne/SEPA dotyczy przelewów w trybie zwykłym, w opcji kosztowej SHA.

5 Opłata 0 zł dotyczy wymienionych powyżej transakcji, za pozostałe jest opłata zgodna z Tabelą Opłat i Prowizji. Pełna informacja o opłatach i prowizjach związanych z prowadzeniem iKonta Biznes znajduje się w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla rachunku iKonto Biznes dostępnej na stronie www.aliorbank.pl oraz w placówkach banku.

Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.